ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

main-image
image

ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนมิถุนายน 2565


• รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนถัดไป
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 26 สิงหาคม 2565 •

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 579 8247