ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

main-image
image

ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนพฤษภาคม 2565


• รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนถัดไป
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 •

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 579 8247