ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

main-image
image

ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนพฤศจิกายน 2564


• รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนถัดไป
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 28 มกราคม 2565 •

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 579 8247