ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

main-image
image

ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนสิงหาคม 2564


• รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนถัดไป
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 27 ตุลาคม 2564 •

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 579 8247