ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

main-image
image

ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนกรกฎาคม 2563


• รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนถัดไป
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 25 กันยายน 2563 •

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 579 8247