ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

main-image
image

ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนธันวาคม 2563


• รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนถัดไป
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 •

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 579 8247