ฝ่ายบริหารทั่วไป

main-image
image

ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย


team

นางสาวสุพรรณี ทองคำ

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากร


team

นางธนัญญา กล้าหาญ

เจ้าพนักงานธุรการ