ส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร

  • หน้าหลัก
  • ส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร
main-image
image

ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย


team

นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม

นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร

บุคลากร


team

นายนพดล ศรีพันธุ์

นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย ชำนาญการพิเศษ
team

นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม

เศรษฐกร ชำนาญการ
team

นางสาวปานรดา ถาเรือน

นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย ชำนาญการ
team

นางสาวจิณณพัต บานเย็น

นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย ปฏิบัติการ