ส่วนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

  • หน้าหลัก
  • ส่วนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
main-image
image

ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย


team

นางสาวสิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

บุคลากร


team

นายศุภาชัย ภาวีอัครกุล

นักวิชาการสถิติ ชำนาญการ
team

เศรษฐกร ปฏิบัติการ
team

นางสาวหัสยา มูลจิโน

นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ
team

นายไพฑูรย์ ระมาตทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์