ส่วนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

  • หน้าหลัก
  • ส่วนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
main-image
image

ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย


team

นางสาวสิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

บุคลากร


team

นายศุภาชัย ภาวีอัครกุล

นักวิชาการสถิติ ชำนาญการ
team

นายปิยยุทธ จิตต์จำนงค์

เศรษฐกร ปฏิบัติการ
team

นายอัษฎาวุธ นาคทอง

เศรษฐกร ปฏิบัติการ
team

นางสาวหัสยา มูลจิโน

นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ
team

นายไพฑูรย์ ระมาตทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์