ส่วนธรรมาภิบาลข้อมูล

main-image
image

ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย


team

นายสุชาติ ผุแปง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนธรรมาภิบาลข้อมูล

บุคลากร


team

นางสาวธันย์ชนก พงศ์พุฒินันท์

นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ
team

ว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
team

ว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
team

ว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
team

ว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
team

ว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์