การประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำ roadmap การจ้างที่ปรึกษาการจัดทำ Big Data ของ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสาวกาญจนา​ ขวัญ​เมือง ​ผู้อำนวยการศูนย์​ข้อมูล​เกษตร​แห่งชาติ​ เป็นประธา​นในการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำ roadmap การจ้างที่ปรึกษาการจัดทำ Big Data ของ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์​ข้อมูล​เกษตร​แห่งชาติ​ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ​เศรษฐกิจ​การเกษตร​ สำนักงา​นเศรษฐ​กิจ​การเกษตร