การประชุมหารือ เรื่อง การสำรวจและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล

     วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การสำรวจและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร