สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 mcot HD

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร

ในประเด็น ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2563 และ การขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ National Agricultural Big Data Center : NABC

โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 mcot HD ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2563