ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

     ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 


     ติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนตำบลหรือเทศบาลในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ


     กรมป้องกันสาธารณภัย สายด่วน 1784

.

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์