การประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ การเพาะปลูกข้าว พืชไร่ และเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ การเพาะปลูกข้าว พืชไร่ และเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกร ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (123) โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม