สศก. จัดพิธีรับมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ สศก.

สศก. จัดพิธีรับมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ สศก.
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีรับมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่าง นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในวาระที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมในพิธีและแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย