เลขาธิการ สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน

เลขาธิการ สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ได้แก่ เทวาลัยองค์ท้าวมหาพรหม อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ศาลพระภูมิ รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และศาลปู่ ย่า เนื่องในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี และร่วมเเสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย