ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ขอต้อนรับ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยความยินดียิ่ง

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ขอต้อนรับ
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ด้วยความยินดียิ่ง