การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์เตือนภัยการเกษตร

การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์เตือนภัยการเกษตร


วันที่ 13 กันยายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์เตือนภัยการเกษตร ณ โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท จ.ตราด โดยมีนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมมูลเกษตรแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการสร้าง ปรับปรุง ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบเตือนภัยทางด้านเกษตร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ทางการเกษตรได้อย่างเร่งด่วน ทั้งยังเป็นแนวทางการเตือนภัยสินค้าเกษตรได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการสร้างเครื่องมือเตือนภัยด้านเสถียรภาพรายได้ทางการเกษตรได้อย่างแม่นยำต่อไป