รายละเอียด

สศก. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาพระปกเกล้าฯ เข้าพบ