สศก. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาพระปกเกล้าฯ เข้าพบ

สศก. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาพระปกเกล้าฯ เข้าพบ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาพระปกเกล้าฯ เข้าพบ พร้อมสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล big data ด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร