สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร ในประเด็น ความคืบหน้าโครงการ “แรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทย ด้วยศาสตร์พระราชา”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ให้สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร ในประเด็น ความคืบหน้าโครงการ “แรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทย ด้วยศาสตร์พระราชา” และการพัฒนาระบบและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC

โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 mcot HD ในเดือนพฤษภาคม 2563