การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2564

การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ครั้งที่ 12/2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ศกช. และร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดสัมมนา ศกช. เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ