การประชุม เรื่อง การสำรวจและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล

การประชุม เรื่อง การสำรวจและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล 

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การสำรวจและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเชษฐ์ ศศิพงศ์ไพโรจน์ นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการสำรวจและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting