เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

เทปที่ 246 เรื่อง Big Data พัฒนาเกษตรกรไทย