การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2564

     การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2564 

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ครั้งที่ 8/2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ศกช.