การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่7/2564

การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่7/2564 


วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ครั้งที่ 7/2564  ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติอาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ศกชผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting