ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Single Big Data ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Single Big Data ครั้งที่ 2/2564 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร