ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) จัดกิจกรรม "ปฏิทินปันสุข NABC ส่งรักผ่านอักษรเบลล์"

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) จัดกิจกรรม "ปฏิทินปันสุข NABC ส่งรักผ่านอักษรเบลล์"

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ ศกช. ได้ส่งมอบปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ตามกิจกรรม "ปฎิทินปันสุข NABC ส่งรักผ่านอักษรเบลล์" โดยได้เชิญชวนให้ร่วมบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อส่งต่อให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ นำไปใช้ในการจัดทำอักษรเบลล์ ต่อไป