เลขาธิการ สศก. ให้สัมภาษณ์รายการเมืองไทยใหญ่อุดม โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ในประเด็นข้อมูลทางด้านการเกษตร การดำเนินงาน Big Data การพัฒนา application ให้เกษตรกรใช้งานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพัฒนาการผลิตและตลาด ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในเดือนพฤศจิกายน 2563