การประชุม หารือจัดทำมาตรฐานข้อมูล Data Standard และ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายฉันทานท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ร่วมประชุม หารือจัดทำมาตรฐานข้อมูล Data Standard และ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสำราญ สารบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์