การลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ในเขตพื้นที่หนองจอก กรุงเทพฯ

     วันที่ 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามและจดประเด็นข้อสั่งการในการเดินทางตรวจราชการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต้อนรับ​ และเยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก ณ แปลงสาธิต ของนายอาอีซ๊ะ สลัมสี  รวมทั้ง รับฟังปัญหา/ข้อร้องเรียนของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ