การประชุม Single Big Data ครั้งที่ 1/2564

การประชุม Single Big Data ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 19 มกราคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมตรีรัตนพร ชั้น 14 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์