ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (Big Cleaning Day)

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (Big Cleaning Day) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ศกช. ยังได้ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น