ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ “๙ ใน ๙ สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง”

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ “๙ ใน ๙ สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง”

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ“๙ ใน ๙ สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อเศรษฐกิจการเกษตรสืบสานปณิธานเกษตรไทย และแอปพลิเคชัน “ฟาร์ม D” นวัตกรรมสู่อนาคต ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรที่สามารถใช้ออกแบบฟาร์มได้ด้วยตัวเอง โดยเป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิตให้เกษตรกรใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจผลิตพืช หรือสินค้าเกษตรที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง แก่ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ