ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และแนวทาง/มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และแนวทาง/มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง พายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" ฉบับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ส่งผลทำให้ประเทศไทย
มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับปัจจุบันมีพายุเข้ามาเพิ่ม อาทิ พายุโซนร้อน       ไลออนร็อก พายุโซนร้อนคมปาซุ เกิดฝนตกปานกลางจนถึงหนัก และกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่  ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย
สถานการณ์อุทกภัยยังคงสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

          สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 57,778 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 33,848 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับ ปี 2563 (46,569 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61) มากกว่าปี 2563 จำนวน 11,209 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 541.64 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 302.21 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 18,776 ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564) 

   เอกสารแนบ_บทวิเคราะห์ - update 25 ต.ค. 64 ดาวน์โหลด