เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส. โอนเงินงวด 2 ให้แล้วกว่า 7 ล้านคน

     เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส. โอนเงินงวด 2 ให้แล้วกว่า 7 ล้านคน

ธ.ก.ส. โอนเงิน 5,000 บาท งวดที่ 2 ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ "เยียวยาเกษตรกร" ไปแล้วกว่า 7 ล้านคน รวมเป็นเงินกว่า 35,258 ล้านบาท ความคืบหน้า โครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ "ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน"

     ล่าสุด นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 63 ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยางวดที่ 2 ของเดือน มิ.ย.63 ให้เกษตรกรแล้วกว่า 7.05 ล้านคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,258 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

     นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรกว่า 141,895 คน ที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชี โดยสามารถแจ้งได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารไหนก็ได้ รวมทั้งพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือแจ้งเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับภูมิภาค ซึ่งจะไปติดต่อถึงบ้าน.

https://www.thairath.co.th/news/business/1873596