"เยียวยาเกษตรกร" เตรียมจ่ายเงินเพิ่มเติมให้เกษตรกรที่มีบัญชีต่างธนาคาร อีก 1.7 แสนราย วันที่ 22-23 มิ.ย.นี้ "ธ.ก.ส." แจงแบ่งจ่าย 3 กลุ่ม ตรวจสอบสถานะได้ที่ www.moac.go.th

     "เยียวยาเกษตรกร" เตรียมจ่ายเงินเพิ่มเติมให้เกษตรกรที่มีบัญชีต่างธนาคาร อีก 1.7 แสนราย วันที่ 22-23 มิ.ย.นี้ "ธ.ก.ส." แจงแบ่งจ่าย 3 กลุ่ม ตรวจสอบสถานะได้ที่ www.moac.go.th

     โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล ความคืบหน้าของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในเดือนที่ 2 นั้น ธ.ก.ส. ตั้งเป้าหมายว่า จะสามารถโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิครบทั้ง 7.2 ล้านราย ระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

     ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ยังเหลือรอบการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิอีกราว 2.26 ล้านราย จากจำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาในงวดแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา 7,258,387 ราย ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบ หรือ เช็คสถานะได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ moac.go.th หลังจาก ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร ครบทั้ง 7.2 ล้านรายในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร จะทำการจ่ายเงินตามแผนโครงการฯ ครั้งที่ 10 โดยโอนเงินให้เกษตรกร ในกลุ่มที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น ดังนี้

     1.วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

รอบที่ 1 (เดือนพฤษภาคม) จำนวน 18,478 ราย จำนวนเงิน 92,390,000 บาท

รอบที่ 2 (เดือนมิถุนายน) จำนวน 45,560 ราย จำนวนเงิน 227,800,000 บาท

     2. วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

รอบที่ 2 (เดือนมิถุนายน) จำนวน 114,074 ราย จำนวนเงิน 570,370,000 บาท

     โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ หรือสถานะการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรของตนเอง รวมทั้ง แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารรับโอนเงิน หรือ พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักได้ที่ www.moac.go.th เมนู เยีhttp://xn--12ca3d6baib0au2g8g.com/ หรือ คลิกที่นี่ และหากต้องการตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ก็สามารถเข้าไปในเมนู ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้เช่นกัน

     นอกจากนั้น ยังมีแอพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล หรือ Digtial Farmer ซึ่งมีรองรับทั้งระบบ IOS และระบบ Android ให้ตรวจสอบได้อีกด้วย

     อย่างไรก็ตาม กษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคาร ซึ่งเกษตรกรแจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่ม 46,676 ราย หากได้รับการตรวจสอบจากธนาคารต่างๆ แล้ว ก็จะสามารถโอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ทันที

     ขณะที่ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายเลขาณุการของคณะกรรมการฯ รายงานว่า จำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์โครงการเยียวยาเกษตรกรนั้น มีทั้งสิ้น 192,493 ราย

     จากการคัดกรองผู้ไม่เข้าเกณฑ์พบว่า มี ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิประกันสังคม มาตรการรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน และไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 71,172 ราย ✅ทำให้เหลือผู้ที่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 67,930 ราย

สำหรับเกษตกรที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. Call Center 0 2555 0555 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885889