ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร เช็ก 3 กลุ่ม ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถโอนเงินได้

     คืบหน้ามาตรการ "เยียวยาเกษตรกร" เช็กด่วน 3 กลุ่ม ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถโอนเงินได้ พบ 1.6 แสนราย บัญชีไม่ถูกต้อง ขณะที่ เงินเยียวยางวดที่ 2 ทยอยโอนเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้ว

     ความคืบหน้า โครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ "ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน"

     ล่าสุด นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2563 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้ว จำนวน 7.59 ล้านราย

     โดยเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 (2 ชุด) จำนวน 6,763,995 ราย กลุ่มที่ 2 (ชุดที่ 1) จำนวน 828,711 ราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินให้เกษตรกรในเดือนพฤษภาคม จำนวน 7,145,330 ราย เป็นเงินจำนวน 35,726.65 ล้านบาท

     สำหรับ เดือนมิถุนายน จำนวน 1,999,968 ราย เป็นเงินจำนวน 9,999.84 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ (รอแจ้งเพิ่มเติม) จำนวน 0.47 ล้านราย (ประกอบด้วย กลุ่มที่ 2 (ชุดที่ 2) จำนวน 0.16 ล้านราย, กลุ่มที่ 3 จำนวน 0.12 ล้านราย และจากการอุทธรณ์ประมาณ 0.19 ล้านราย)

ส่วนของการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้นั้น มีรายละเอียด ดังนี้

1. ต้องตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกจำนวน 132,905 ราย

2. การโอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจาก ไม่พบบัญชี/บัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 165,769 ราย

3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงิน จำนวน 148,702 ราย

     ทั้งนี้ สศก. ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่พบข้อผิดพลาดให้กับทั้ง 7 หน่วยงาน เพื่อนำไปตรวจสอบความถูกต้อง ประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรในความดูแลให้มาดำเนินการแจ้งหมายเลขบัญชีแล้ว.

https://www.thairath.co.th/news/business/1871749