เช็กสิทธิ์ 'เยียวยาเกษตรกร' ธ.ก.ส. โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ผ่านเกณฑ์งวด 2 แล้ว

     ผู้ผ่านเกณฑ์อย่าลืมตรวจสอบเงิน "เยียวยาเกษตรกร" หลัง ธ.ก.ส. ทยอยโอนเงิน 5,000 บาท งวด 2 ให้แล้ว ขณะที่ สศก. เตรียมลง  ทะเบียนให้เกษตรกรที่ด้อยโอกาส กว่า 1.3 แสนราย

     ความคืบหน้า โครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ "ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน"