รายละเอียด

โอนเงิน "เยียวยาเกษตรกร" 2 วัน รวมแล้วเกือบ 3 ล้านราย เป็นเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท "เกษตรกร" ตรวจสอบสถานะยังจ่ายเงินไม่ได้อีก 1.5 แสนราย