โอนเงิน "เยียวยาเกษตรกร" 2 วัน รวมแล้วเกือบ 3 ล้านราย เป็นเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท "เกษตรกร" ตรวจสอบสถานะยังจ่ายเงินไม่ได้อีก 1.5 แสนราย

       โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ตลอดเวลา

       สำหรับ การโอนเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 2 เดือนมิถุนายน นี้ ธ.ก.ส.คาดว่าจะสามารถโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิครบทั้ง 7.2 ล้านราย ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 โดยระบบจะทำการทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้วันละ 1 ล้านราย ผ่านสาขาของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

       เรื่องนี้ กษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้รายละเอียดถึง การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 2 เพิ่มเติมให้เกษตรกรเพิ่มเติมอีก 999,983 ราย รวมผลการโอนเงิน 3 วัน ระบบจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 2,999,951 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 14,999.76 ล้านบาท

      โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ดำเนินการมาจนถึงตอนนี้นั้น (วันที่ 17 มิถุนายน 2563) มีข้อมูลจากกระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมด 7.6 ล้านราย แบ่งเป็น เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ราว 6.8 ล้านราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 อีก 8.2 แสนราย โดยในฐานข้อมูลเกษตรกรทั้งหมดนี้ มีเกษตรกรที่ตรวจสอบสถานะ และได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว 7.2 ล้านรายในเดือนพฤษภาคม เป็นวงเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท ธ.ก.ส.ส่งข้อมูลคืนกลับไปให้กระทรวงเกษตรฯ อีกครั้ง 2.24 แสนราย (แบ่งเป็น ข้าราชการ 9.1 หมื่นราย และกลับสู่กระบวนการตรวจสอบสถานะอีกครั้ง 1.3 แสนราย) ได้รับสิทธิ์ แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะจ่ายเงินเยียวยา 2.2 หมื่นราย ได้รับสิทธิ์ แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี 4.5 หมื่นราย และไม่สามารถโอนเงินได้อีก 1.5 แสนราย

       ขณะเดียวกันนั้น การประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบ 2 วาระสำคัญสำหรับผู้ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา คือ เพิ่มการเยียวยาเกษตรกรให้แก่ กลุ่มที่ด้อยโอกาส ที่เข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร หรือ กลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง จำนวน 137,043 ราย และขยายเวลาเยียวยาเกษตรกร ให้กับ กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถปรับปรุงทะเบียน และลงทะเบียนภายใน 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จำนวน 1.2 แสนราย โดยกำหนดเวลาให้ลงทะเบียนแล้วเสร็จภายใน 15 กรกฎาคม 2563 โดยเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มนั้น จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยาจากเดิมที่ ธ.ก.ส.จะโอนเงิน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นจ่ายเงิน 15,000 บาท รอบเดียวภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

       นอกจากนั้น วันที่ 18 มิถุนายน 2563 จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร อีกครั้ง หลังจากที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งรัดให้หน่วยงาน รับขึ้นทะเบียนทั้งระดับภูมิภาคและระดับกรมสรุปจำนวนรายเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์มา พร้อมให้จำแนกเรื่องที่อุทธรณ์มาด้วยแล้ว