ศูนย์ประสานงานและเฝ้าระวัง ผลกระทบสินค้าเกษตรจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

ศูนย์ประสานงานและเฝ้าระวัง ผลกระทบสินค้าเกษตรจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

อำนาจหน้าที่

1.ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร เพื่อเตรียมการรับมือและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

2.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลตามความเหมาะสม


รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร >>>  คลิกที่นี่  <<<