แอปพลิเคชัน (APPLICATION)

main-image
image

แอปพลิเคชัน (APPLICATION)

Coaching Program Platform ให้บริการความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจ เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

  • Public AI ผู้ช่วยเกษตรกร มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการเพาะปลูกและช่วยดูแลแปลงปลูกของคุณ จนถึงวันที่เก็บเกี่ยวสามารถใช้งานได้ฟรี

ระบบฐานข้อมูลการเกษตร